57 maddelik plan! Yatırımlar için ‘Fonların Fonu’

Mithat Yurdakul – Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı Eylem Planı’na göre, Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak yabancı uzmanların, Türkiye’de oturma süreçleri kolaylaştırılacak. KDV’deki istisna ve indirimli oran uygulamaları azaltılırken, yatırım için “Fonların Fonu” oluşturulacak. 

12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program kapsamında hazırlanan 57 maddeden oluşan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2024 Yılı Eylem Planı açıklandı. YOİKK’ten yapılan açıklamada, “Planda belirlenen yasal ve idari düzenleme çalışmaları ile teknik çalışmaların büyük bölümünün 2024 sonuna kadar tamamlanması ve böylece kısa vadede yatırım ortamında somut ve kalıcı etkiler yaratılması hedeflenmektedir” denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, planın, yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak özel sektör çatı sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından oluşan paydaşlarla kapsamlı toplantılar yaparak hazırlandığını bildirdi. Planda öne çıkan bazı başlıklar şöyle oldu:

YABANCI TEKNOLOJİ UZMANI

■ Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında, “Fonların Fonu” altyapısı oluşturulacak. Böylece kamu tarafından girişim sermayesi odaklı kaynaklar sağlanabilecek.

■ Bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi sağlanacak.

■ Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ve idarenin taraf olduğu bazı uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesine dair kanuni düzenleme süreçleri tamamlanacak.

■ Yargılamaların uzamasına neden olan sorunların giderilmesini sağlayacak ve elektronik tebligat usulünü genişletecek yeni sistem yürürlüğe girecek.

■ Uluslararası firmaların ortak hizmet merkezlerinin Türkiye’de yer alması için teşvik mekanizmaları oluşturulacak.

■ Gençlere staj ve iş hayatına hazırlık eğitimi gibi araçlar üzerinden istihdam desteği verilecek.

■ Belirli niteliklere sahip, Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak yabancı teknoloji uzmanlarının, girişimcilerinin ve ailelerinin Türkiye’de çalışma ve oturma izin süreçlerinin kolaylaştırılması için İçişleri ve Çalışma bakanlıklarının öncülüğünde çalışma yürütülecek.

■ KDV’deki istisna ve indirimli oran uygulamaları azaltılacak.

■ Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma gibi esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyacı, iş – özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenecek.

■ İklim değişikliğine ilişkin piyasa mekanizmaları oluşturulacak, temiz üretim yapan sanayi tesislerinin finansa erişimi artırılacak.

■ Enerji sektörüne ilişkin ÇED, orman, yapı izni gibi süreçler hızlandırılacak.

■ Doğal ve yapay göller üzerine güneş santrali kurulumu için yasal düzenleme yapılacak.

■ Madencilik sahaların izin ve başvuru süreçleri tek noktadan yürütülecek.

■ AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ile uyumlu karbon vergilendirilmesi altyapısının oluşturulması için Türk vergi mevzuatı, emisyon salımına göre düzenlenecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x